Giải Pháp Xây Dựng Cổng Thông Tin Điện Tử cung cấp Thông tin, Quản lý, Giao dịch, Điều hành trực tuyến trên cả nước. Giải pháp Chính phủ điện tử - Hotline:0988.184.022
Tất Thành
Tất Thành
2.674 xem # bình luận # bình luận
Trang thông tin điện tử trên Internet là trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet
Tất Thành
Tất Thành
769 xem # bình luận # bình luận
Ưu Điểm Của Cổng Thông Tin Điện Tử - Hiệu Quả Cổng Thông Tin Điện Tử là cá biệt hóa thông tin và dịch vụ,quản trị nội dung và hỗ trợ một chuẩn về một nội dung, bảo mật tương tác cao
Tất Thành
Tất Thành
2.669 xem # bình luận # bình luận
Trang Thông Tin Điện Tử Là Gì là trang thông tin, tập hợp các trang thông tin phụ vụ cho việc cung cấp thông tin và trao đổi thông tin trên môi trường Internet gồm website, blog, portal
Tất Thành
Tất Thành
4.586 xem # bình luận # bình luận
Cổng thông tin điện tử - Portal Là Gì - Thế Nào Là Cổng Thông Tin Điện Tử là một điểm truy cập tổng hợp, tập trung duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ, ứng dụng
Tất Thành
Tất Thành
3.624 xem # bình luận # bình luận
Tất Thành cung cấp danh sách các Cổng thông tin điện tử được Tất Thành Thiết kế - Xây dựng - Triển khai hoạt động với tính năng, dịch vụ riêng biệt của các Đơn vị/Tổ chức/Doanh nghiệp
Tất Thành
Tất Thành
2.159 xem # bình luận # bình luận
Cấu trúc cổng thông tin điện tử được cấu trúc tùy theo thông tin, chức năng, dịch vụ, sơ đồ bộ máy cấu trúc của từng Đơn vị/Tổ chức/Doanh nghiệp
Tất Thành
Tất Thành
1.685 xem # bình luận # bình luận
Quy Định Quản Lý Về Trang Thông Tin Điện Tử được thể hiện qua 11 Điều của Bộ Thông Tin và Truyền Thông có hiệu lực từ ngày 03 tháng 10 năm 2014
Tất Thành
Tất Thành
2.829 xem # bình luận # bình luận
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy chế, Quy định về quản lý cổng thông tin điện tử về cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến
Tất Thành
Tất Thành
2.185 xem # bình luận # bình luận
Hệ thống cổng thông tin điện tử gồm các Cổng thông tin điện tử được tích hợp và liên kế với nhau trên môi trường web,quản lý, điều hànhcác đơn vị, ban ngành.
Tất Thành
Tất Thành
2.066 xem # bình luận # bình luận
Tất Thành giới thiệu bộ tài liệu về Cổng thông tin điện tử giúp Quý đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hiểu biết về Cổng thông tin điện tử Quý đơn vị quan tâm.
Tất Thành
Tất Thành
1.801 xem # bình luận # bình luận
Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử là một trung tâm chuyên quản lý tập trung hệ thống cổng thông tin điện tử của các khối đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
Tất Thành
Tất Thành
1.637 xem # bình luận # bình luận
Hiển thị 25-36 trong số 46
go top