Japanse
Tiếng Việt
Hotline: 0988.184.022
Tin tức Cổng thông tin điện tử
Ý kiến khách hàng
 • Cảm ơn công ty Tất Thành Tôi đã làm việc với nhiều đối tác trong lĩnh vực IT và tất thành thực sự đã làm tôi hài lòng. Thực sự để nói vượt hơn sự hài lòng là t...
  Nguyễn Tuyền
  Nguyễn Tuyền Cầu Giấy, Hà Nội
 • Đã từng làm việc với nhiều công ty thiết kế web. Nhưng khi làm việc với Cty Tất Thành, tôi cảm thấy rằng rất hài lòng và thích phong cách làm việc chuyên nghiệp...
  Hùng Nguyên
  Hùng Nguyên Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Thực sự khách quan tôi thấy Web Tất Thành là đơn vị rất chuyên nghiệp và uy tín trong BNI Lucky và cả cộng đồng BNI, đã đáp ứng yêu cầu cao của nhiều DN lớn và ...
  Nguyễn Phúc Hưng
  Nguyễn Phúc Hưng Số 125 - phố 400 - Sơn Tây - Hà Nội
 • Tôi đang sử dụng các dịch vụ của Tất Thành cho 3 website: toanankhanh.com.vn, demhanquoc.vn và congxepdien.vn và SEO. Thực sự rất hài lòng với Tất Thành! Dịch v...
  Phạm Toàn Vinh
  Phạm Toàn Vinh Số 4, 199/2, Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Thay mặt thicongson24h.com Tôi chân thành cảm ơn tất thành rất nhiều !Các bạn đã cho đi rất nhiều, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian đầu. Thicongson24h.com đan...
  Đỗ Thành Văn
  Đỗ Thành Văn Số 83 Thái Thịnh I, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà nội
 • Xin thay mặt tập thể Thiên Bằng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Thắng, bạn Tú, bạn Hòa, bạn Thanh và các bạn SEO bên Tất Thành đã tập trung đẩy lượng truy cập...
  Vương Công Văn
  Vương Công Văn Km12, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
 • Khi được làm việc với TẤT THÀNH Tôi cảm thấy đây mới là Sự lưa chọn chính xác của tôi nói chung, và các bạn cùng toàn thể các công ty nói riêng.Tại Sao tôi Đánh...
  Nguyễn Hoàng Nam
  Nguyễn Hoàng Nam Tầng 2 Số Nhà 57 Hàng Bè - Hoàn Kiếm - Hà Nội

MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)

Cập nhật: 23/05/2016
Lượt xem: 4400
 
 
 (Mẫu)
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Tên đơn vị chủ quản website)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 

                   ......, ngày ...... tháng ...... năm 201
 
ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)

(Ban hành kèm theo Quyết định số   2444 /QĐ-BKHCN ngày  05 / 11 /2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
I. THÔNG TIN CHUNG
1.     Tên đơn vị chủ quản website (Đơn vị):
2.     Địa chỉ:
3.     Đơn vị quản lý trực tiếp:
4.     Các chức năng, nhiệm vụ chính được giao:
5.     Các cơ sở pháp lý:
 
II. NỘI DUNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG WEBSITE
1.     Sự cần thiết xây dựng website:
2.     Mục tiêu xây dựng website:
3.     Dự kiến nhà cung cấp dịch vụ để cài đặt (hosting) website và tên miền để đăng ký qua Trung tâm Internet Việt Nam (Tất Thành Portal):
4.     Thông tin trên website:
a) Nội dung thông tin chủ yếu, bao gồm:
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có);
- Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Đơn vị;
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN, văn bản pháp luật có liên quan hoặc các văn bản khác của ngành và của Đơn vị ban hành;
- Thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ về lĩnh vực KH&CN, cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành KH&CN trên mạng Internet và các hoạt động theo chức năng của Đơn vị;
- Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện 
span style="font-size: 14px;"> quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính (nếu có);
- Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền (nếu có);
- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công (nếu có);
- Danh mục các hoạt động trên môi trường mạng được thực hiện tại Đơn vị như: Cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, 
span style="font-size: 14px;"> cá nhân trên mạng; Chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác của Nhà nước; Cung cấp các dịch vụ công và các giao dịch trực tuyến khác theo quy định của Chính phủ (nếu có);
- Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân qua mạng (nếu có);
- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của Đơn vị (nếu có);
- Các chuyên mục thông tin khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc đã được qui định.
b) Cơ chế cung cấp và cập nhật thông tin cho website:
- Cơ chế cung cấp và cập nhật 
span style="font-size: 14px;"> thông tin đã được Lãnh đạo Đơn vị thông qua để triển khai thực hiện;
- Có qui định rõ ràng về thời gian và tần suất cập nhật thông tin lên website;
- Có qui trình tiếp nhận, đưa thông tin, duyệt và xuất bản thông tin;
- Có cán bộ đầu mối liên hệ khi cần đối với website (kỹ thuật và nội dung) và các thông tin liên quan tới cán bộ đó.
c) Ban biên tập thông tin lên website:
- Có Ban biên tập được thành lập theo Quyết định của Lãnh đạo Đơn vị;
- Trưởng ban Biên tập phải là cán bộ Lãnh đạo Đơn vị, chịu trách nhiệm về website;
- Có chức năng, nhiệm vụ 
span style="font-size: 14px;"> rõ ràng. Có sự phân công công việc cho từng thành viên của Ban biên tập.
5.     Tính năng kỹ thuật và giải pháp công nghệ
- Bố cục rõ ràng, hợp lý đảm bảo mỹ thuật                                     
- Các tính năng kỹ thuật của website:                                              
Tương thích với nhiều trình duyệt phổ dụng:
·        Internet Explorer                                                       
·        Firefox                                                              
·        Opera                                                                
·        Trình duyệt Internet khác:……………………………………
- Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho kết nối và tích hợp dữ liệu:
·        XML                                                                 
·        RSS v1.0/v2.0                                                  
·        ATOM                                                              
- Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật  cho bảo mật hệ thống:
·        Mức mạng (Network):                                        
·        Mức xác thực (Authentication):                         
·        Mức người sử dụng (User):                                
·        Mức CSDL (Database):                                    
- Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho lưu trữ thông tin:
·        Lưu trữ ngay tại máy chủ (Centralized database):                                                                                   ·        Lưu trữ trên nhiều máy chủ (Distributed Database):                                                                               
·        Lưu trữ tại thiết bị ngoài (Ổ cứng di động, băng từ, ổ đĩa quang từ, USB v.v...):                                     
·        Trung tâm lưu trữ dữ liệu (Data Center):          
·        Lưu trữ nối mạng (Network Attached Storage)
·        Mạng Lưu trữ (Storage Area Network ):            
·        Phần mềm quản lý bộ nhớ (Storage Management Software):                                                                
·        Khác (đề nghị ghi rõ):……………………………………..
- Thuận tiện cho các thao tác sử dụng                                              
- Có thiết kế đẹp, bảng màu phù hợp                                               
- Có cấu trúc chuyên mục thông tin rõ ràng                                     
- Phông chữ Unicode                                                              
- Hiển thị thông tin nhanh chóng                                            
- Địa chỉ liên lạc rõ ràng                                                          
- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thỏa mãn điền kiện (phân loại theo Bộ Thông tin và Truyền thông):
·        Mức 1                                                               
·        Mức 2                                                               
·        Mức 3                                                                 
·        Mức 4                                                               
- Cho phép liên lạc trực tiếp với cán bộ quản trị Website                
- Khả năng thực hiện diễn đàn trao đổi                                  
·        Diễn đàn có khả năng thảo luận trực tiếp (online)      
·        Diễn đàn cho phép hỏi đáp (offline)                           
- Kết nối website của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và website chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ.                                  
- Tìm kiếm nhanh nội dung trên site                                      
- Có các thông tin được lưu lại theo thời gian (tuần/tháng/năm)       
- Cho phép khai thác cơ sở dữ liệu chuyên dụng                    
- Thống kê truy nhập
 • Có số lượng người truy cập trung bình             
 • Có số trang web được người dùng truy nhập (Page View)                                                
 • Có thời gian người dùng sử dụng website/tháng (Page View Duration)                                   
- Có văn bản qui định về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin                                                           - Có qui trình bảo đảm an toàn, an ninh thông tin                           
- Định danh người sử dụng                                                     
- Thông báo các cập nhật tự động                                          
- Cá nhân hóa truy cập                                                           
- Hỗ trợ truy cập di động                                                                 
- Phương thức kết nối
·        Qua kênh thuê riêng (Leased line):                    
·        Đường dây thuê bao bất đối xứng (ADSL):                 
·        Đường cáp quang tới từng địa điểm (FTTH):    
·        Qua mạng truyền số liệu chuyên dụng của Đảng và Chính phủ:                                                          
·        Qua mạng VinaRen:                                         
·        Qua mạng truyền số liệu quốc gia VIETPAC:  
·        Qua mạng số đa dịch vụ (ISDN):                      
·        Qua Dial-up:                                                     
·        Thông qua kết nối của đơn vị thuê đặt máy chủ:        
·          Thông qua các phương thức kết nối khác (đề nghị ghi rõ): ……...............................................................
- Giải pháp bảo trì
·        Có hoạt động bảo trì cho máy chủ chạy website:                
·        Có hoạt động bảo trì phần mềm sử dụng chạy website:                                                                           
6.     Thiết kế sơ bộ website
- Thiết kế mẫu (template) trang chủ và trang nội dung;
- Mô hình hoạt động của hệ thống;
- Cấu trúc thông tin;
- Giao diện quản trị (nếu có).
 
III. DỰ TOÁN KINH PHÍ

- Kinh phí cho việc xây dựng website:
- Kinh phí thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu hàng năm:
- Kinh phí duy trì website hàng năm (tên miền, hosting):
- Nguồn vốn đầu tư:
 
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Nêu cụ thể bảng tiến độ thực hiện từ khi thiết kế đến khi vận hành website.  
 
V. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Đánh giá toàn diện hiệu quả của việc đầu tư xây dựng website, trong đó cần nêu rõ:
- Hiệu quả đối với công tác quản lý hoặc hoạt động chuyên môn của Đơn vị;
- Hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin của Bộ;
- Hiệu quả đối với kinh tế-xã hội.
 
VI. PHỤ LỤC 
Kèm theo đề án, cần xây dựng Hồ sơ xin cấp phép website bao gồm:
1.     Đơn xin cấp phép theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2.     Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản.
3.     Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm.
4.     Bản sao giấy phép thành lập hoặc đăng ký hoạt động của tổ chức xin phép thành lập website.
5.     Bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính của website.
 
                                                                                                                                                       
  Thủ trưởng Đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Tin tức cùng chuyên mục:

Ra mắt cổng thông tin điện tử Học viện chính trị công an nhân dân (683 Lượt xem)

Đưa Công báo lên Cổng Thông tin điện tử (774 Lượt xem)

Thủ tướng quyết định cơ chế tài chính đối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (651 Lượt xem)

Cổng thông tin thủ tục hành chính bằng các thứ tiếng dân tộc Việt Nam (633 Lượt xem)

Chỉ số đánh giá chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc (1341 Lượt xem)

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ nổi bật tuần từ 6-10/6/2016 (657 Lượt xem)

Xây dựng hệ thống Cổng TTĐT cơ quan hành chính nhà nước 4 cấp (665 Lượt xem)

Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử của Bộ Trực thuộc trung ương 2011 (838 Lượt xem)

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (827 Lượt xem)

Các hệ thống thông tin quản lý tích hợp (1654 Lượt xem)

Định hướng Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020 (1073 Lượt xem)

Xử phạt vi phạm 5 trang thông tin điện tử tổng hợp (1344 Lượt xem)

Triển khai Cổng thông tin điện tử Quản lý Điều hành Cơ sở Giáo Dục Mầm Non (1099 Lượt xem)

Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau (1310 Lượt xem)

Một số câu hỏi về Trang thông tin điện tử (1525 Lượt xem)

Trang thông tin điện tử tổng hợp cần lưu ý (910 Lượt xem)

Nghiệm thu Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu (976 Lượt xem)

29 Bộ - Ngành đã xây dựng hệ thống quản lý văn bản (978 Lượt xem)

Quyết liệt xử lý sai phạm về thông tin điện tử (656 Lượt xem)

Trang thông tin điện tử cần Quản lý bằng Luật (642 Lượt xem)

Đối tác
 • Ceo- Group
 • Sở KHCN Sơn La
 • Tạp chí ngân hàng
 • Tổng cụ hậu cần
 • Bảo tàng Công an nhân dân
 • Tổng công ty bảo hiểm BSH - Ngân hàng SHB
 • Bảo hiểm quân MIC
Bản quyền thuộc về Tất Thành
0988.184.022