Giải Pháp Xây Dựng Cổng Thông Tin Điện Tử

Giải Pháp Xây Dựng Cổng Thông Tin Điện Tử cung cấp Thông tin, Quản lý, Giao dịch, Điều hành trực tuyến trên cả nước. Giải pháp Chính phủ điện tử - Hotline:0988.184.022
Tất Thành
3,055 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Cùng với chiến lược phát triển Công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin, Giao dịch, Quản lý, Điều hành trực tuyến trên cả nước, các khối cơ quan nhà nước đang đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong công việc điều hành và quản lý hành chính.

Nhiều chiến lược ngắn, trung và dài hạn được nêu ra trong đó chiến lược xây dựng Cổng thông tin điện tử trong việc cải cách quản lý hành chính và chính phủ điện tử là trọng tâm.

Giải Pháp Xây Dựng Cổng Thông Tin Điện Tử
Giải pháp Cổng thông tin điện tử

Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử là bước đầu để đáp ứng nhu cầu thông tin, cũng như quản lý công việc, giao dịch trực tuyến, điều hành các hoạt động kinh tế xã hội.

Công ty Thiết Kế Website Tất Thành cung cấp giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử được thiết kế trên nền tảng .NET đặc biệt dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang có nhu cầu triển khai hệ thống cổng thông tin lớn trên môi trường Web nhằm thực thi các giao tiếp trực tuyến và sử dụng môi trường Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành.
 
Tất Thành đã triển khai rất nhiều hệ thống cổng thông tin điện tử cho các khối đơn vị, doanh nghiệp như: 
 • www.pgdhungha.edu.vn,
 • www.kinhtexaydung.gov.vn,
 • https://mic.vn,
 • www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn,
 • www.ceogroup.com.vn,
 • www.nhuongquyen.org,
 • ...
và đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử tiếp theo.

Sau đây là Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử Quý đơn vị cần biết:

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHO MỘT TỔ CHỨC:

Giải pháp cao cấp (TTP01)

 • Trang thông tin điện tử.
 • Tích hợp và tạo website cho các đơn vị trực thuộc không giới hạn và không cần lập trình.
 • Tích hợp các phần mềm quản lý trực tuyến

Giải pháp chuyên nghiệp (TTP02)

 • Trang thông tin điện tử.
 • Tích hợp và tạo website cho các đơn vị trực thuộc không giới hạn và không cần lập trình.

Giải pháp phổ thông (TTP03)

 • Giúp các đơn vị, tổ chức đăng tải toàn bộ các thông tin, tin tức, hình ảnh, tài liệu, văn bản, video...lên cổng thông tin.
 • Giúp các cá nhân, tập thể có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin, hình ảnh, văn bản,....

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Hệ thống Cổng thông tin điện tử được triển khai rộng để giải quyết những điểm hạn chế mà Website truyền thông chưa làm được. Hệ thống cổng thông tin điện tử làm điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các ứng dụng, thông tin, sản phẩm, dịch vụ nhằm thực hiện trao đổi thông tin, đồng thời cung cấp và trao đổi với người dùng thông qua môi trường Internet tại bất kỳ thời điểm truy cập nào. 

Giải pháp Cổng thông tin điện tử cao cấp

Ưu điểm:

- Kênh thông tin hiệu quả: Nhờ tính năng quản trị nội dung, tích hợp và liên kết nhiều nguồn thông tin, giải pháp cổng thông tin điện tử bên cạnh phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá thì lợi ích chính là tạo ra một kênh thông tin phong phú, có khả năng phổ cập thông tin rộng rãi, nhanh chóng; tạo một kênh trao đổi, tương tác thông tin.
- Nhờ việc tạo lập một điểm quy tụ thông tin nhất quán, cho phép tích hợp các phần mềm để xử lý công việc chuyên môn và hỗ trợ tác nghiệp giữa các cơ quan đơn vị, cổng thông tin điện tử tạo ra một môi trường làm việc cộng tác đơn giản và hiệu quả:
 • Lãnh đạo có thể nhanh chóng truyền đạt các thông điệp, các chủ trương chính sách tới nhiều đối tượng. Ngược lại, có thể dễ dàng nắm bắt diễn biến, tiến độ thực hiện công việc, các đề xuất kiến nghị của các đơn vị.
 • Các nhà quản lý có thể thực hiện đánh giá, giám sát các hoạt động thông qua lập kế hoạch, lịch làm việc, chia sẻ tài liệu, lập và gửi báo cáo đồng thời tới các đối tượng.
 • Các cán bộ chuyên môn thuộc các cơ quan khác nhau có thể cùng phối hợp xử lý các nghiệp vụ liên ngành thông qua các phần mềm được tích hợp sẵn trên cổng.
 • CBCNV cùng thực hiện các thủ tục liên quan công việc, quy trình quy định của cơ quan qua các dịch vụ trực tuyến.
 • Hệ thống cho phép quản lý nhiều website (ví dụ website con của các đơn vị trực thuộc) trên một nền tảng chung.
-  Đăng nhập một lần (Single Sign On): tạo sự đồng nhất, thuận tiện và bảo mật khi sử dụng.
- Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chung và thống nhất sẽ làm cho các ứng dụng có thể giao tiếp và trao đổi thông tin lẫn nhau; Cung cấp nền tảng giúp duy trì, quản lý, mở rộng, tích hợp ứng dụng, nâng cấp dễ dàng, tiết kiệm chi phí đầu tư để xây dựng lại hệ thống.
- Cung cấp cho người dùng khả năng truy cập thông tin hiệu quả hơn nhờ truy cập bảo mật, khả năng tương tác thông tin nhiều chiều, cũng như truy cập tổng thể tới tất cả các cá nhân, thông tin, tổ chức.
- Hỗ trợ xây dựng chính sách quản lý, phân phối, chia sẻ thông tin trên web, giúp kiểm soát tình trạng, phiên bản của tài nguyên.
- Cung cấp người dùng một qui trình tìm kiếm có hệ thống, quá trình lựa chọn, tổ chức và chắt lọc thông tin và biểu diễn thông tin hiệu quả.
 
Nhược điểm:

- Yêu cầu chi phí xây dựng cao hơn nhiều.
- Đòi hỏi quản trị hệ thống có năng lực.

Giải pháp Cổng thông tin điện tử chuyên nghiệp

Ưu điểm:

- Giá thành rẻ hơn giải pháp cao cấp.
- Là kênh thông tin hiệu quả cho các đơn vị, có thể phổ cập được thông tin một cách rộng rãi, nhanh chóng.
- Người dùng có thể tạo sự đồng nhất và thuận tiện khi sử dụng nhờ tính năng chỉ cần đăng nhập một lần vào hệ thống cổng thông tin.
- Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chung và thống nhất sẽ làm cho các ứng dụng có thể giao tiếp và trao đổi thông tin lẫn nhau; Cung cấp nền tảng giúp duy trì, quản lý, mở rộng, tích hợp ứng dụng, nâng cấp dễ dàng, tiết kiệm chi phí đầu tư để xây dựng lại hệ thống.
- Cung cấp cho người dùng khả năng truy cập thông tin hiệu quả hơn nhờ truy cập bảo mật, khả năng tương tác thông tin nhiều chiều, cũng như truy cập tổng thể tới tất cả các cá nhân, thông tin, tổ chức.
- Hỗ trợ xây dựng chính sách quản lý, phân phối, chia sẻ thông tin trên web, giúp kiểm soát tình trạng, phiên bản của tài nguyên.
- Cung cấp người dùng một quy trình tìm kiếm có hệ thống, quá trình lựa chọn, tổ chức và chắt lọc thông tin và biểu diễn thông tin hiệu quả.
 
Nhược điểm:

- Đơn vị phải mất rất nhiều chi phí cho việc xây dựng các phần mềm quản lý trực tuyến nếu cần.
- Đòi hỏi quản trị hệ thống có năng lực.

Giải pháp Cổng thông tin điện tử phổ thông

Ưu điểm:

- Giá thành rẻ hơn hai giải pháp cao cấp và chuyên nghiệp ở trên.
- Là kênh thông tin hiệu quả cho các đơn vị, có thể phổ cập được thông tin một cách rộng rãi, nhanh chóng.
- Người dùng có thể dễ dàng quản lý cổng thông tin mà không sợ nhầm lẫn với các website trực thuộc.
- Quản trị website đơn giản, nhanh chóng, không sợ phức tạp.
- Hỗ trợ xây dựng chính sách quản lý, phân phối, chia sẻ thông tin trên web, giúp kiểm soát tình trạng, phiên bản của tài nguyên.
- Cung cấp người dùng một quy trình tìm kiếm có hệ thống, quá trình lựa chọn, tổ chức và chắt lọc thông tin và biểu diễn thông tin hiệu quả.
 
Nhược điểm:

-  Không có các website của đơn vị trực thuộc nên mất nhiều thời gian trong việc quản lý thông tin
-  Nếu cần sử dụng các phần mềm quản lý trực tuyến thì đơn vị lại phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ.

MÔ TẢ TÍNH NĂNG MODULE GIẢI PHÁP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1.Trang thông tin điện tử

Hệ thống Cổng thông tin điện tử là một chức năng chính của giải pháp xây dựng cổng thông tin điển tử: Đăng tải các thông tin hữu ích như giới thiệu, tổ chức, tin tức, hình ảnh, công văn, tài liệu, ... đến người xem.

Tính năng trang thông tin điện tử:

 • Trang giới thiệu: Giới về tổ chức giúp người xem có được những thông tin của các đơn vị, tổ chức, công ty. Qua đó dễ dàng hiểu được quy mô, thành tích và năng lực của các đơn vị khi có nhu cầu.
 • Trang tin tức: Giúp người quản trị có thể đăng tải các thông tin của đơn vị trong và ngoài ngành. Người dùng có thể tìm hiểu các thông tin mà đơn vị cung cấp, từ đó sẽ tăng thêm sự tin tưởng của đơn vị đối với người dùng.
 • Trang tài liệu – công văn: Đăng tải các tài liệu, công văn của đơn vị, giúp cho người dùng có được những tài liệu cần thiết mà không phải mất thời gian hỗ trợ khách hàng. Mặt khác, đơn vị có thể quy chuẩn các dữ liệu dành cho nhân viên mà công ty có thể công khai, tránh thất thoát tài liệu.
 • Trang hình ảnh: Đăng tải các hình ảnh của công ty như hình ảnh về các chương trình sự kiện hay hình ảnh hoạt động nội bộ của công ty, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...
 • Trang video: Đăng tải các video hữu ích như video hoạt động của đơn vị, video giới thiệu sản phẩm hay là video giới thiệu các dịch vụ của đơn vị. Qua đó người dùng có thể hiểu rõ hơn về các hoạt động của quý đơn vị.
 • Trang liên hệ: Đăng tải các thông tin liên hệ của đơn vị, quá đó giúp người xem có được những thông tin như tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại, email, tài khoản ngân hàng...
 • Trang hỏi đáp: Khách hàng có thể gửi các yêu cầu, câu hỏi đến đơn vị. Các câu hỏi sẽ được hiện thị dưới 2 dạng đã được trả lời và chưa được trả lời, qua đó đơn vị có thể nhanh chóng trả lời, tư vấn cho khách hàng được nhanh nhất.
 • Trang giao dịch
 • ...
 • Một số module hữu ích:
 • Website đa ngôn ngữ. Ví dụ: tiếng Anh, Nhật, Hàn...
 • Sơ đồ website
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Liên kết website

​Chức năng trang thông tin điện tử:

 • Hệ thống tích hợp, quản lý, chia sẻ tài nguyên
 • Quản lý dữ liệu
 • Tập trung hóa quản lý, lưu trữ dữ liệu
 • Tài sử dụng dữ liệu
 • Phân quyền, xử lý dữ liệu
 • Phối hợp xử lý thông tin
 • Kiểm soát, phân phối tài nguyên
 • Chính sách quản lý, phân phối, chia sẻ
 • Kiểm soát tình trạng, phiên bản của tài nguyên.
 • Tự xây dựng các luồng công việc
 • Quản lý nội dung trên Web
 • Tự định dạng giao diện Web
 • Quản lý đa Website, đa ngôn ngữ
 • Quản lý phân phối, xuất bản thông tin.
 • Thông tin số
 • Tự động hóa quá trình tìm kiếm, lọc, xử lý dữ liệu số.
 • Phân loại, lưu trữ, đánh chỉ mục dữ liệu số
 • Hệ thống hỗ trợ, điều hành công việc
 • Quản lý tài liệu, hình ảnh, biểu mẫu, quản lý dự án…
 • Quản lý, theo dõi các dự án, công việc
 • Cung cấp thư viện tài nguyên hỗ trợ tác nghiệp
 • Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ như: thư điện tử, công cụ quản lý dự án, lịch làm việc cá nhân,…
 • Truyền và nhận thông tin qua giao thức RSS
 • Truy xuất từ nhiều hệ thống khác nhau: di động, PDA,…
 • Cung cấp các cộng đồng để trao đổi, chia sẻ thông tin
 • Tích hợp với các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau
 • Cá nhân hóa nội dung, đăng nhập một lần
 • Tùy biến giao diện
 • Cá nhân hóa các dịch vụ, thông tin trên trang cá nhân hoặc trên trang của một nhóm NSD
 • Quản lý, phân phối các thông tin cá nhân tới các NSD, nhóm NSD khác
 • Tham gia vào các cộng động, mạng xã hội
 • Dịch vụ Single Sign On truy cập tới các ứng dụng chỉ cần đăng nhập một lần.
 • Hỗ trợ cơ chế đăng nhập một lần cho các ứng dụng của nhà cung cấp khác
 • Phân hệ chức năng quản trị hệ thống CMS
 • Quản lý kênh tin
 • Quản lý người sử dụng CMS
 • Phân hệ chức năng quản trị vận hành Cổng
 • Phân quyền
 • Thiết lập tham số
 • Theo dõi hoạt động của Cổng
 • Quản lý nhóm người sử dụng
 • Phân hệ chức năng xuất bản thông tin cho các hệ thống khác
 • RSS
 • Web Service
 • ...

2.Tích hợp, khởi tạo Website các đơn vị trực thuộc không cần lập trình

- Mỗi tổ chức có thể có nhiều đơn vị trực thuộc. Nếu mỗi đơn vị có một website là một công cụ hiện đại, hữu ích giúp đăng tải thông tin, cung cấp thông tin tới các đối tượng có liên quan một cách nhanh chóng, liên tục, tiện lợi.
- Thay vì mất nhiều chi phí để xây dựng website cho các đơn vị. Hệ thống portal do Tất Thành cung cấp sẽ giúp các tổ chức tạo ra website cho các đơn vị, bộ phận trực thuộc chỉ bằng vài click chuột, không phải thiết kế hay lập trình.
- Mỗi đơn vị sẽ được cung cấp tài khoản để quản trị thông tin có trên website của đơn vị mình.
- Tổ chức có quyền quản lý các thông tin có trên website của các đơn vị, bộ phận trực thuộc.
- Hệ thống cho phép trao đổi thông tin có trên website của tổ chức và đơn vị, giúp cổng thông tin luôn có được thông tin mới nhất, phong phú nhất.

3. Tích hợp các phần mềm Quản lý trực tuyến

Phần mềm trực tuyến đã trở thành xu hướng phát triển nhờ những ưu điểm:
 • Tương tác trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
 • Có thể truy xuất bằng các thiết bị: máy tính, laptop, máy tính bẳng, điện thoại.
 • Dễ dàng trong việc nâng cấp, chỉnh sửa lỗi cho hệ thống.
Hệ thống portal do Tất Thành cung cấp có các phần mềm phổ biến và cần thiết như:
 •  Quản lý nhân sự
 •  Quản lý lịch làm việc
 •  Quản lý tin tức nội bộ
 •  Quản lý tài liệu nội bộ
 •  Hệ thống tin nhắn nội bộ
 •  Quản lý công việc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quý Đơn vị/Doanh nghiệp để được tư vấn Giải pháp Cổng thông tin điện tử một cách tốt nhất (qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp) Quý Đơn vị vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây. Tất Thành sẽ tư vấn miễn phí cho Quý Đơn vị.

Trân trọng!
Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 4.968 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.611 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.959 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.789 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.362 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.056 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.890 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.758 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.738 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.693 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.452 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.205 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.155 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.066 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.543 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.098 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!