Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử

Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử dựa vào các tiêu chí: Tiêu chuẩn kết nối - Tích hợp dữ liệu - Truy cập thông tin - Bảo mật thông tin. Tư vấn 0988.184.022
Tất Thành
3,010 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong

Khái niệm: Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tổng hợp và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, kênh dịch vụ và kênh ứng dụng, kênh chia sẻ tài liệu, kênh phân phối tới người truy cập, tìm kiếm thông tin thông, giao dịch qua một phương thức thông nhất  chung và đơn giản trên nền tảng Web.

Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử
 
Báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử cho thấy Cổng thông tin điện tử làm đổi mới tổ chức, hoạt động trong các khối Đơn vị/Doanh nghiệp, tăng cường năng lực của chính phủ,tổ chức, doanh nghiệp làm cho mọi việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn, cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi  cho việc tìm kiếm thông tin, dịch vụ từ  nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp.

Từ báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử và mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử cho ra một kết luận: Cổng thông tin điện tử được xây dựng sẽ tạo ra chính phủ hiện đại, đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn, cung cấp dịch vụ, các giao dịch tốt hơn trên nền tảng Web. Hãy để chúng tôi trợ giúp khách hàng  lập kế hoạch phát triển cổng thông tin điện tử ngay hôm nay.

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tất thành đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kếxây dựng cổng thông tin điện tử, bởi vậy chúng tôi đủ năng lực và kinh nghiệm để phân tích, bóc tách dữ liệu để lên cấu trúc cho Cổng thông tin một cách tối ưu và hiệu quả nhất; giúp thông tin được truyển tải đến người dùng một cách nhanh nhất, công tác quản lý  của lãnh đạo trở nên nhẹ nhàng hơn.
 
Cổng thông tin điện tử được xây dựng với đầy đủ các tính năng. Các tính năng nền tảng của hệ thống được phát triển theo nhu cầu thực tế và các nghiệp vụ báo chí chuyên nghiệp, chúng tôi đảm bảo rằng các tính năng được phát triển đầy đủ và mạnh mẽ và ngày càng được hoàn thiện phục vụ tiêu chí “Đơn giản & hiệu quả”.
 
Với đội ngũ nhân sự hơn 40 người của Tất Thành dày dặn kinh nghiệm, đã triển khai gần 2.000 hợp đồng, dự án sẽ giúp Quý khách dễ dàng, nhanh chóng có được một cổng thông tin như ý.
 
Tất Thành đã được sự ủy nhiệm cao trong việc triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử từ nhiều khối Đơn vị/Tổ chức/Doanh nghiệp như www.pgdhungha.edu.vn, www.kinhtexaydung.gov.vn, https://mic.vn, www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn, www.ceogroup.com.vn, www.nhuongquyen.org,..
 
Tất Thành triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử, xây dựng báo cáo đánh giá cổng thông tin điện tử và làm mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử cho các khối Đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp luôn tuân thủ các tiêu chí đánh giá trang  hoặc cổng thông tin điện tử của bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử gồm:Tiêu chuẩn kết nối - Tích hợp dữ liệu - Truy cập thông tin - Bảo mật thông tin, các tiêu chí đánh giá bắt buộc và khuyên khích áp dụng cho Cổng thông tin của Tổ chức, Doanh nghiệp để đảm bảo kết nối thông suốt và đồng bộ, khả năng chi sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan Nhà nước và giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức, cá nhân như tiêu chuẩn về an toàn thư điện tử; chuẩn nội dung cho thiết bị di động; ảnh đồ họa; tiêu chuẩn nội dung Web; ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử.
 
Các tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử trên được áp dụng để làm căn cứ trong thực hiện khảo sát, thiết kế sơ bộ khi chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi công cổng thông tin điện tử.
 
Tất Thành gửi đến Quý đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp các tiêu chí đánh giá trang Thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRANG HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. CÁC TIÊU CHÍ CHUNG VỀ KỸ THUẬT

 
TT Tiêu chí Điểm
1 Tương thích với nhiều trình duyệt (IE, Firefox, opera, Safari,...) 4
2 Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu: Trình diễn bộ kí tự UTF-8 (8-bit Universal Character Set (UCS)/ Unicode Transformation Format) 1
3 Tiêu chuẩn về an toàn truyền tệp tin  1
4 Tiêu chuẩn về Văn bản điện tử (sử dụng một họặc nhiều loại) 6
5 Tiêu chuẩn về chuẩn nội dung web: HTML V4.01 (Hypertext Markup Language version 4.01) 1
6 Tiêu chuẩn về chuẩn nội dung web mở rộng: XHTML vl.l (Extensible Hypertext Markup Language version 1.1) 1
7 Tiêu chuẩn về giao diện người dùng 1
8 Tiêu chuẩn về Anh đồ họa 2
9 Tiêu chuẩn về nén dữ liệu {chọn 1 hoặc cả 2 tiêu chuẩn) 1
10 Tiêu chuẩn về chia sẻ nội dung web {chọn 1 trong 2 tiêu chuẩn): 1
11 Không bị các lỗ hổng SQL Injections, XSS: Cross Site Scripting 8
12 Tiêu chuấn về Truyền siêu văn bản, tệp tin: HTTP vl. 1 (Hypertext Transfer Protocol version 1.1) hoặc HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) 1
13 Tiêu chuẩn về Ngôn ngữ định dạng văn bản 1
14 Tiêu chuẩn về ngôn ngữ kịch bản phía trình khách: ECMA 262 - ECMAScript version 3 (3rd Edition) 1
Tổng 30
 

II. CÁC TIÊU CHÍ CHUNG VỀ NỘI DUNG

1. Khối đơn vị chức năng Quản lý Nhà nước

TT Tiêu Chí Điểm
1 Thông tin giới thiệu về cơ quan 10
2 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan. 2
3 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành 2
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành 3
5 Hệ thống văn bàn quy phạm pháp luật chuycn ngành và văn bàn quàn lý hành chính có liên quan 4
6 Thông tin về dự án, hạng mục dấu tư, đáu thầu, mua sắm công 1
7  Lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân 2
8 Thông tln vể thủ tục hành chinh, dịch vụ cóng trực tuyến (Chì áp dụng dổi với những đơn vị chủ quản trang/cổng thông tin điện tứ có dịch vụ hành chính công) 10
9  Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 8
10  Đảm bảo an toàn thông tin 6
11 Cập nhật đầy đủ và kịp thờ thông tin 10
12 Giao diện, bố cục trên trang chủ 6
13 Giấy phép hoạt động trang/cổng thông tin điện tử do Bộ KH&CN cấp 4
14 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 2
Tổng 70

2. Khối đơn vị sự nghiệp

TT Tiêu Chí Điểm
1 Thông tin giới thiệu về cơ quan 10
2 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan. 2
3 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành 2
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành 3
5 Hệ thống văn bàn quy phạm pháp luật chuycn ngành và văn bàn quàn lý hành chính có liên quan 4
6 Thông tin về dự án, hạng mục dấu tư, đấu thầu, mua sắm công 1
7  Lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân 2
8 Thông tin vể thủ tục hành chinh, dịch vụ công trực tuyến (Chì áp dụng dổi với những đơn vị chủ quản trang/cổng thông tin điện tứ có dịch vụ hành chính công) 10
9  Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 8
10  Đảm bảo an toàn thông tin 6
11 Cập nhật đầy đủ và kịp thờ thông tin 10
12 Giao diện, bố cục trên trang chủ 6
13 Giấy phép hoạt động trang/cổng thông tin điện tử do Bộ KH&CN cấp 4
14 Giấy chứng nhận đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" 2
Tổng 70
 
Xếp loai:
* Nhóm Dơn vị có dịch vụ hành chinh công:
- “Tốt” : Đạt từ 85 điểm đến ] 00 điểm
- “Khá” : Đạt từ 65 điểm đến dưới 85 điểm
- “Trung bình” : Đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm
- “Kcm” : Đạt dưới 50 điểm
 
* Nhóm Dơn vị không cỏ dịch vụ hành chinh công:
- “Tốt” : Đạt từ 76 điểm đến dưới 90 điểm
- “Khá” : Đạt từ 58 điểm đến dưới 76 điểm
- “Trung bình" : Đạt từ 45 dicm dến dưới 58 điểm
- “Kém” : Đạt dưới 45 điểm
 
Giải thích các thuât ngữ :
1. Thủ tục hành chính là trinh tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yèu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định dể giải quyết một công việc cụ thề licn quan đến cá nhân, tổ chức.(,)
2. Dịch vụ hành chinh công lả nhừng dịch vụ liên quan đến hoạt dộng thực thi pháp luật, không nhàm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhả nước có thẩm quyên câp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mả cơ quan nhà nước dó quản lý.(**)
Mọi dịch vụ hành chính công gán liền với một thủ tục hãnh chính để giải quyêt hoàn chinh một công việc cụ thẻ licn quan đến tồ chức, cá nhân.
3. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước dược cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
a) Dịch vụ công trực tuyển mức độ ỉ: là dịch vụ bảo dâm cung cấp đầy đù các thông tin vê thú tục hành chính và các văn bàn có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức dộ 1 và cho phép người sừ dung tải về các mầu văn bản và khai bảo để hoàn thiện hô sơ theo yêu cầu. Hỏ sơ sạu khi hoàn thiện dược gửi trực tiếp hoặc qua dường bưu diện đèn cơ quan, tô chức cung cấp dịch vụ.
c) Dịch vụ cóng trực tuyến mức đọ 3: lả dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điển và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tồ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trinh xử lý hồ sơ và cung càp dịch vụ được thực hiện trên mỏi trường mạng. Việc thanh toán lộ phi (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung câp dịch vụ.
d) Dịch vụ công trực tuyến mức dỏ 4\ là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lộ phí (nếu có) dược thực hiện trực tuyến. Việc trà kết quả cỏ thê dược thực hiện trực tuyên, gừi trực tiêp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

BÁO GIÁ THIẾT KẾ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 • Chi phí thuế và duy trì tên miền thiết kế website Portal:
 • Chi phí đăng ký và duy trì nơi lưu trữ công thông tin(Hosting):
 • Chi phí thiết kế website PortalChi phí từ 30 – 100 triệu đồng. Tuỳ thuộc vào yêu cầu, tính năng của cổng thông tin, có phiên bản cho máy tính và điện thoại hay không? Và tùy thuộc đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, cơ quan 
 • Hiện này có nhiều đơn vị báo giá thiết kế website cổng thông tin điện tử thấp hơn. Nhưng có thể là do họ chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai nên không đánh giá được thời gian, công sức, chi phí cũng như thủ tục giấy tờ khi triển khai cổng thông tin.
Hãy đầu từ một lượng chi phí thích hợp để thiết kế web cổng thông tin điện tử mang lại hiệu quả, đảm bảo tiến độ mà Quý đơn vị mất ít thời gian nhất! Đó là đầu tư thông minh.
 

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 1 Dự án: Thiết kế web cổng thông tin điện tử cho Sở Khoa Học Và Công Nghệ Sơn La.
Tên đơn vị: Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Sơn La.
Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
Điện thoại: 0223.857720
Website: www.sonladost.gov.vn
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 2 Dự án: Thiết kế website cổng thông tin điện tử cho báo tuyển sinh
Tên đơn vị: Báo tuyển sinh
Địa chỉ: Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 668 39 668
Website: /span>
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 3 Dự án: Thiết kế trang thông tin điện tử Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hưng Hà
Tên đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hưng hà
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình
Điện thoại: 0363.861.226
Website: www.pgdhungha.edu.vn
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 4 Dự án: Thiết kế cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Quân đội - MIC
Tên đơn vị: Tổng Công Ty Cổ Phần Quân Đội MIC
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.6285 3388
Website: https://mic.vn
 
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 5 Dự án: Thiết kế cổng điện tử cho trường Đại Học Đại Nam
Tên đơn vị: Trường Đại Học Đại Nam
Địa chỉ: Số 1, Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35577799
Website: www.dainam.edu.vn
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 6
Dự án:  Thiết kế cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Tên đơn vị: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 149, Trung Kính, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3971 3133
Website: www.thieunien.vn
 
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 7 Dự án: Thiết kế Trang tin điện tử - Cơ quan chủ quản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Tên đơn vị: Viện Kinh Tế Xây Dựng - Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Số 20 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39742152
Website: www.kinhtexaydung.gov.vn
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 8
Dự án: Thiết kế website cổng thông tin điện tử C.E.O Group
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Hà Nội
Điện thoại: (+84 4) 3 787 5136
Website: www.ceogroup.com.vn
 
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 9 Dự án: Thiết kế website cổng thông tin điện tử Trường trung học kinh tế kỹ thuật Tuyên Quang
Tên đơn vị: Trường trung học kinh tế kỹ thuật Tuyên Quang
Địa chỉ: Km 5 Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: (027) 3822607
Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 10
Dự án: Thiết kế cổng thông tin điện tử Tổng hội y học Việt Nam
Tên đơn vị: Tổng hội y học Việt Nam
Địa chỉ: 68A Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 943 9323 
Website: www.tonghoiyhoc.vn
 
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 11 Dự án: Thiết kế Cổng thông tin điện tử Trung ương hội sinh viên Việt Nam
Tên đơn vị: Trung ương hội sinh viên Việt Nam
Địa chỉ: Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.62631849
Website: www.hoisinhvien.com.vn
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 12

Dự án: Thiết kế website Cổng thông tin về nhượng quyền thương hiệu và tri thức khởi nghiệp, quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam
Tên đơn vị: Tài trợ bởi Vinhomes Central Park - Khu đô thị Hiện đại và Cao cấp bậc nhất Việt Nam
Địa chỉ: 68A Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: www.nhuongquyen.org

 

GIAO DIỆN XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐÃ TRIỂN KHAI

 
Các Tiêu Chí Đánh Giá Cổng Thông Tin Điện Tử 13


TRUYỀN HÌNH - BÁO CHÍ ĐƯA THÔNG TIN TẤT THÀNH
 

Bài giới thiệu về CEO Tất Thành JSC trên đài tiếng nói Việt nam

 

Một vài chia sẻ của Tất Thành JSC trên VTC4THÔNG TIN LIÊN HỆ  XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quý Đơn vị/Doanh nghiệp để được tư vấn mẫu đánh giá cổng thông tin điện tử một cách tốt nhất (qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp) Quý Đơn vị vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây. Tất Thành sẽ tư vấn miễn phí cho Quý Đơn vị.

 

Tư vấn miễn phí 24/7:
 

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 5.782 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.998 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.453 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.202 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.713 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.355 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.329 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.118 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.059 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.011 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.798 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.521 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.441 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.367 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.797 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.322 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!